Kårlandagården - gruppboende

Här upplever den enskilde bemötande, innehåll, struktur och boendemiljö som motsvarar behovet.

Vi kan stolt säga att vi lyckas även när oddsen är emot!

LSS-boendet består av lägenheter om 2 rok för vuxna personer som tillhör personkrets 1 eller 3 med psykiska funktionsnedsättningar. Vi ger individuellt anpassat stöd och service till våra klienter. Kårlandagården har tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg, IVO att bedriva en bostad med särskilt service enligt 9 § 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Tillståndet är för sex platser.

Kanske det välbehövliga mellansteget mellan slutenvård och boende i hemkommunen. Vi kan även kartlägga vilket boendealternativ som behövs i förlängningen.

Vi har goda möjligheter att tillgodose behov av dagverksamhet eller arbetsträning genom individuella lösningar. Vi ordnar t.ex. med praktikplats i samhället och erbjuder meningsfulla aktiviteter inom verksamhetens ändamålsenliga lokaler allt efter den enskilde klientens behov.

 

Vi finns

Verksamheten ligger integrerad i Hovmantorp samhälle, Lessebo kommun, Småland. Hovmantorp ligger mitt i glasriket och är ett samhälle med ca tre tusen invånare. Vi har nära till sjön och vackra strövområden. Det är bra förbindelse till större städer med buss och tåg.